CELLUBOR ISI YALITIMI

CelluBOR, ısı depolama kapasitesine sahiptir. Bu sayede ortamın ısısını uzun süre tutarak verimli ısıyı sağlamaktadır. CelliBOR’un ısı değeri dış sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde üretilmiştir. Isı geçişinde yalıtım malzemelerinin dayanıklılığı olarak bilinen R değeri malzeme tercihi oldukça önemlidir. CelluBOR’un ısı iletkenlik değeri λ = 0,037 W/m.K’dir. Aynı zamanda CelluBOR’un ısı geçirgenliği 50 mm kalınlıkta 1.35 m2K/W’dır.

Yüksek ve düşük sıcaklıkta R değeri her zaman aynıdır. Uygulama da püskürtme yöntemi oldukça avantajlıdır. Dolayısı ile Cellubor ısı yalıtımı ile istenilen verim elde edilmektedir.

Cellubor Isı - Nem Yalıtımı
Dupleks Çatı Isı ve Ses İzolasyonu

CELLUBOR NEM

CelluBOR buhar geçirgenliği özelliğine sahiptir. Bu sayede yapı içerisinde nem bulundurmaz. Su buharı difüzyon direnci ile hava aynıdır. Dolayısı ile bünyesinde bulunan nemi teneffüs yolu ile tahliye etme özelliğine sahiptir. Bu sebeple CelluBOR nem ile bozulma, küflenme ve çürüme görülmez.